//De CANIDREAM Foundation

De CANIDREAM Foundation

Een succesvol traject valt of staat met de juiste voorzorg. Dit betekent tijdig partijen samen brengen, input verzamelen en draagvlak creëren voor het uiteindelijke programma. In overleg met onze partners worden die jongeren aangetrokken die het meeste profijt hebben bij deelname.

De jongeren die CANIDREAM target is een heterogene groep jongeren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds jongeren bij wie de talenten al duidelijk zichtbaar zijn en anderzijds jongeren bij de talenten nog ontdekt moeten worden.

De jongeren bij wie de talenten al duidelijk zijn, definiëren wij als jongeren die goed gedrag vertonen en goede resultaten boeken op school. Voor hun vormt het deelnemen aan het CANIDREAM programma een beloning op hun gedrag en prestaties, waarin ze tools kunnen krijgen om hun talenten verder te ontwikkelen.

De jongeren bij wie de talenten nog ontdekt moeten worden, definiëren wij als jongeren (die op school) minder goed gedrag vertonen en wiens resultaten achteruitgang vertonen. Noch zijzelf, noch hun omgeving is zich bewust van hun talenten. Voor hun vormt het CANIDREAM programma een kans om zichzelf verder te ontwikkelen.

Dit komt op het volgende neer:

  • Jongeren zijn woonachtig in Delft in de leeftijdscategorie tussen 12-18 jaar.
  • Jongere is bij voorkeur woonachtig in de Buitenhof. Dit is echter geen keiharde randvoorwaarde.
  • Jongere wil zichzelf nog beter leren kennen, weet nog niet wat hij met zijn toekomst aan moet en kan een extra steuntje in de rug gebruiken om zich verder te ontwikkelen.
  • Jongere heeft potentie om samen te werken met anderen.
  • Jongere is gemotiveerd, wil iets extra’s voor zichzelf en voor een ander doen
  • Samenstelling: Veel variatie qua achtergrond en cultuur.
2017-11-26T23:23:38+00:00