Studio

Reserveer gratis studiotijd in de CANIDREAM Studio.

Over de CANIDREAM/YourMic Studio

Welkom bij de CANIDREAM Studio, in Wijkcentrum BuitenGewoon.

Wij vinden het enorm belangrijk dat de studio toegankelijk is voor iedereen en dat iedereen zich veilig voelt op het terrein van BuitenGewoon. Daarom hebben wij een aantal belangrijke regels waar jij je ten alle tijden aan dient te houden. Op die manier houden wij de studio veilig, toegankelijk en open. Dat betekent ook dat als je een regel verbreekt, dat daar een consequentie aan vast zit.

Hieronder de regels op een rijtje:

 

Reserveren:

 1. Reserveren kan alleen via je My CANIDREAM account. Niet direct met begeleiders of werknemers van CANIDREAM

 2. Je profiel moet compleet zijn, inclusief foto voordat je studio tijd kan reserveren

 3. Ten alle tijden kan een studiosessie door de begeleider of de coördinator worden geannuleerd, voor verschillende redenen

 4. Reserveren doe je minimaal 24 uur van tevoren, en maximaal 14 dagen van tevoren

 5. Je kunt maar één blok van 2 uur per dag reserveren

 6. Afmelden doe je minimaal 2 uur van tevoren. Dat kan via whatsapp, of je kunt je sessie annuleren via je MyCanidream account

 

Algemeen:

 1. Je houdt de studio schoon. Je rommel ruim je netjes op. Dit niet doen kan leiden tot een waarschuwing of een andere consequentie.

 2. Je veroorzaakt geen overlast voor andere gebruikers van het Wijkcentrum BuitenGewoon. Je gedraagt je netjes tegenover iedereen. Als er andere activiteiten plaatsvinden tijdens jouw studiotijd, houd je daar rekening mee.

 

Huisregels en consequenties:

Wij werken met regels met verschillende niveaus. Elk niveau heeft zijn eigen consequenties en als je meerdere keren regels overtreedt uit een lager niveau, dan krijg je de consequenties uit een hoger niveau. Hier alles op een rijtje:

 

Niveau A:
In niveau A wordt er melding gemaakt van je overtreding. Gebeurt het nog een keer? Dan wordt de studiosessie direct afgebroken. Bij de derde keer krijg je een studioverbod van minimaal 4 weken.

 1. Het is verboden om teksten te gebruiken in je muziek die aansporen tot geweld, haat, discriminatie of andere strafbare feiten

 2. Je moet op tijd aanwezig zijn. Je mag niet meer dan 15 minuten te laat zijn zonder het te melden. Als je te laat komt, gaat dit af van je eigen studiotijd.

 3. Als je niet komt opdagen zonder je af te melden, wordt daar ook melding van gemaakt.

 4. Je doet wat de begeleider zegt. Als je een afspraak met de begeleider niet nakomt, wordt een melding gemaakt.

 5. Het (proberen te) omzeilen van de regels en/of het QR Code systeem is niet toegestaan. Als dit wel voorkomt, wordt hier ook melding van gemaakt.

  

Niveau B:
In niveau B wordt bij overtreding je studiosessie direct afgebroken. Als je nog een keer een regel uit niveau B overtreedt, krijg je een studioverbod van minimaal 4 weken.

 1. Het is verboden om alcohol en/of (soft)drugs te gebruiken in de studio, of op het terrein van wijkcentrum BuitenGewoon.

 2. Je mag met maximaal 3 mensen tegelijkertijd aanwezig zijn in de studio. Iedereen die aanwezig is, moet zijn aangemeld via My CANIDREAM en dus een compleet profiel hebben.

Niveau C:
Bij overtreding wordt je studiosessie direct afgebroken en krijg je een studioverbod van minimaal 4 weken. Voordat je dan weer de studio in mag zal er eerst een gesprek plaatsvinden met de begeleider en de coördinator van de studio.

 1. Er wordt niet gevochten, geïntimideerd of gedreigd in de studio, of op het terrein van het wijkcentrum. Dat geldt voor dingen die je tegen andere mensen zegt op het terrein, maar ook voor video’s, muziek, snaps, etc.

 

Niveau D:

Bij overtreding van een regel in niveau D wordt de studiosessie direct afgebroken en krijg je een studioverbod voor onbepaalde tijd. Er volgt een gesprek met een begeleider van CANIDREAM, die afspraken met je maakt voor een eventuele terugkeer naar de studio. De politie, school en je ouders worden hierover ingelicht.

 1. Het is verboden om (een) wapen(s) in je bezit te hebben in de studio en/of op het terrein van het wijkcentrum. Dat geldt voor vuurwapens, steekwapens, messen, etc.

 2. Het is verboden om te handelen in (soft)drugs in de studio en/of op het terrein van het wijkcentrum

Alles gelezen? Reserveer dan snel via de knop hieronder: