Info

Achtergrond

Canidream is opgericht voor jongeren die steun, motivatie en inspiratie kunnen gebruiken bij het ontwikkelen van hun persoonlijke talenten.

Stichting Canidream is in 2016 gestart met haar activiteiten. Derrick Leeuwin, Dwight Lont en Glenn H.S. Weisz zelf uit de Delftse wijk Buitenhof en onderzochten wat voor bijdrage zij konden leveren aan de jeugd in de Buitenhof. De wijk wordt tot de dag van vandaag gekenmerkt wordt door sociale achterstanden. Toen zij jonger waren gold dit ook, werden zij ook gelabeld als kwetsbare jongeren. Uiteindelijk zijn zij goed terecht gekomen en gunnen ze dit de huidige generatie ook!

Toekomstvisie

Bij Canidream geloven wij sterk in de kracht van verwondering. We stellen jongeren daarom bloot aan inspirerende onderwerpen, activiteiten en personen waar ze in hun directe omgeving niet zo snel mee in aanraking zouden komen. Ook streven we ernaar om jongeren uit zoveel mogelijke milieus met elkaar in contact te brengen, zodat ze ook van elkaar en over elkaar kunnen leren. Daar ligt vaak de grootste groei, daarmee prikkelen we hun verbeeldingsvermogen en verbreden we hun horizon.

De komende jaren laten we Delftse jongeren kennis maken met de magie van technologie. Vanuit onze ketenpartnership met de TU Delft, brengen we jongeren naar de campus en gaan we met de technologie de Delftse wijken in.

Het is onze missie om elk jaar meer dan 500 jongeren te bereiken en ze te helpen om met plezier hun doelen te behalen.

Coaches

Canidream maakt gebruik van coaches die de jongeren tijdens onze programma’s. De coaches hebben meestal een didactische en/of pedagogische achtergrond om de kinderen optimaal te kunnen begeleiden. Sommigen van hen komen ook uit het sociaal-maatschappelijke veld waardoor ze zich ook goed kunnen verplaatsen in de belevingswereld van de jongeren.

Wilt u ook een bijdrage leveren als coach of als inspirator?

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de meerjaren-visie en strategische koers die Canidream de komende jaren zal varen. Ook spiegelt het bestuur de gang van zaken binnen de operatie aan uitgezette strategie. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende professionals:

Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert periodiek het Bestuur rondom strategische vraagstukken. Eén keer per drie maanden vindt hier een overleg over plaats.

Comissie NOBIS 2.0

De autonome commissie NOBIS wordt gevormd door studenten van de TU Delft en buurtbewoners van de Buitenhof.

Jaarplan

Hieronder vind u het jaarplan van Stichting CANIDREAM voor 2023

Jaarverslag & Jaarrekening

Hieronder vindt u het jaarverslag en de jaarrekening van Stichting CANIDREAM van 2022

Beleidsplan

Hieronder vindt u het beleidsplan van Stichting CANIDREAM

ANBI Verklaring

Hieronder vindt u de ANBI Verklaring van Stichting CANIDREAM